VIDEO / Fyan Ruffian - Dourdan - Pitchtime - 20 juin 2015